Vybrali jsme pro vás ty nejhezčí citáty o životě. Život je krátký, takže by jsem si ho měli naplno užívat. Níže máte možnost přidat i vaše oblíbené citáty o životě.

Nejhezčí citáty o životě

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.
Autorem citátu je Dalajláma

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi…
Autorem citátu je J.A.Komenský

Je lepší být pár minut zbabělý, než celý život mrtvý.
Autorem citátu je Bolek Polívka

Je lepší shořet, než vyhasnout.
Autorem citátu je Kurt Cobain

Život je krásný, ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte.
Autorem citátu je Romain Rolland

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.
Autorem citátu je Jonathan Swift

Naučit se žít, znamená naučit se vzdávat.
Autorem citátu je Sogjal Rinpočhe

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Autorem citátu je Seneca

Kdybyste měli co nevidět umřít a mohli jste si ještě naposledy zatelefonovat, komu byste zavolali a co byste mu řekli? Tak na co čekáte !!?
Autorem citátu je Stephen Levine

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
Autorem citátu je Neznámý

Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.
Autorem citátu je George Bernard Shaw

Další pěkné citáty o životě

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.
Autorem citátu je Alan Lakein

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.
Autorem citátu je Zdeňka Ortová

Každý člověk, který projde tímto životem, tu nevědomky něco zanechá a něco si odnese. Většinu z toho něčeho nemůžeme ani vidět, ani slyšet, ani spočítat. Při sčítání lidí se to neobjeví, ale nic bez toho nemá smysl.
Autorem citátu je Robert Fulghum

Tajemství úspěchů v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
Autorem citátu je Thomas Alva Edison