Život to není pouze radost, ale také spousta smutku. V článku vám představíme nejhezčí citáty o smutku. Samy můžete pod článkem vložit vaše oblíbené citáty o smutku.

Povedené citáty o smutku

Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.
Autorem citátu je Molière

Počátek naší bolesti často se v radosti skrývá.
Autorem citátu je Publius Ovidius Naso

Bez útrap se nezmění nic, tím méně pak lidská osobnost.
Autorem citátu je Jung Carl Gustav

Zklamání neodradí ženu od lásky, jen vyžaduje časový odstup, aby se z něho vzpamatovala.
Autorem citátu je Oliver Wendel Holmes

Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.
Autorem citátu je Martin Luther

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.
Autorem citátu je Marcus Tullius Cicero

Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti.
Autorem citátu je Marcus Tullius Cicero

Dodává i sláva duchu nemalé síly. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.
Autorem citátu je Ovidius

Další povedené citáty o smutku

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci
Autorem citátu je Léon Bloy

Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce.
Autorem citátu je Charles Dickens

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.
Autorem citátu je Svatý Tomáš Akvinský

Humor je nejdůstojnější projev smutku.

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých.
Autorem citátu je František Xaver Šalda